Производствени и технически сгради

Склад и вътрешно преустройство на сграда с офиси,  складове, чисто производство и  търговия

Склад и вътрешно преустройство на сграда с офиси, складове, чисто производство и търговия

Реконструкция на печатница „София”- гр. София

Реконструкция на печатница „София”- гр. София

Административна сграда на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Монтана

Административна сграда на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Монтана

Бензиностанция за светли горива и газстанция за пропан-бутан „Евроойл“

Бензиностанция за светли горива и газстанция за пропан-бутан „Евроойл“

Предприятие за производство и търговия на средства за индивидуална балистична защита „МАРС АРМОР” гр. Костинброд

Предприятие за производство и търговия на средства за индивидуална балистична защита „МАРС АРМОР” гр. Костинброд

Изграждане на приют за безстопанствени кучета в землището на с. Горни Богров, район Кремиковци

Изграждане на приют за безстопанствени кучета в землището на с. Горни Богров, район Кремиковци

Складова база за моторни горива – OMV Илиенци

Складова база за моторни горива – OMV Илиенци

Промяна предназначението на същ. склад в помещение за производстена и складова дейност – станция за пълнене на технически газове – гр. Г. Оряховица

Промяна предназначението на същ. склад в помещение за производстена и складова дейност – станция за пълнене на технически газове – гр. Г. Оряховица

Преустройство на съществуващо хале в  хладилен склад село Стряма

Преустройство на съществуващо хале в хладилен склад село Стряма

Автосервиз на територията на „Технотест“

Автосервиз на територията на „Технотест“

Полигони към Дирекция за Борба с Градушките при МЗГАР

Полигони към Дирекция за Борба с Градушките при МЗГАР

Овцеферма в с. Манолово община Павел баня, област Стара Загора

Овцеферма в с. Манолово община Павел баня, област Стара Загора

Складово-административна сграда, с. Кривина, СО р-н “Панчарево”

Складово-административна сграда, с. Кривина, СО р-н “Панчарево”