Реконструкция на сгради

Фирмата извършва реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти.