Проектиране и строителство на сгради

Опитът на фирмата включва комплексно изграждане на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти.

Фирмата извършва строителни дейности в страната и чужбина с временно командировани екипи.